Izgaismo Latviju!

2018. gadā apkārt Latvijas (pie) robežai vīsies iezīmēts tūrisma ceļš 1836 km garumā pa kuru apiet, aplidot un apmīļot mūsu Tēvu zemi. Izveidoto ceļu 21. jūnijā 2017. un 2018. gadā izgaismosim ar Saulgriežu ugunskuriem, nostiprinot Latvijas robežu.

Vij, Dieviņ’, zelta viju
Visgarām jūras malu,
Lai nenāca salta salna
Šai zemē ziedu traukt,


Iedegsim Saulgriežu ugunskurus 2017. 21. jūnijā!

Saulgriežu ugunskuru iedegšana notiks vienlaicīgi visapkārt Latvijai, vienojot Latviešu tautu caur mūsu senču tradīciju, stiprinot latvisko identitāti un piederību Latvijas valstij.

Iedegsim Saulgriežu ugunskurus līdz 22.00.
22.00 Vienosimies Dziesmās:

Šorīt agri celdamās;
Nevis slinkojot un pūstot;
Pie Dieviņa gari galdi;
Lai bij’ vārdi, kam bij’ vārdi;
Rīgā iešu es, māmiņa;
Gods Dievam augstībā (I.Ziedoņa vārdi)


Dziesmu dziedāšana tiks virzīta caur interneta tiešraidi www.1836.lv sadaļā IZGAISMO LATVIJU.

Ugunskura kūrēji ir aicināti dokumentēt notikumus pie sava Saulgriežu ugunskura un iesūtīt: fonds1836@gmail.com, piedaloties kopīgas filmas veidošanā.


Papildus informācija:

Inese Krūze
T: 29289859
E-pasts: fonds1836@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/1836lv/
Dziesmu grāmatu aplūko šeit!


Ieceri realizē:
Fonds 1836
www.1836.lv