Izgaismo Latviju!

Iedegsim 2018. gada 21. jūnijā ugunskurus visapkārt Latvijas robežai

Latvijai tās 100 gadā tiks dāvināts ceļš – 1836 km garumā, kas vīsies gar Latvijas (pie) robežu, pa kuru apiet, aplidot un apmīļot mūsu Tēvu zemi. 21. jūnijā tiks iedegti ugunskuri, izgaismojot 1836 km garo ceļu!

Izgaismo Latviju ir aicinājums vienoties Latviešu tautai kopīgā rīcībā, stiprinot Latvijas valsti, tās robežu un savstarpējo sadarbību.

Katrā pierobežas novadā tiks iedegti ugunskuri pie kuriem aicināti pulcēties gan iedzīvotāji, gan novada viesi, lai kopīgi dāvātu Latvijai savu mīlestību, apliecinātu piederību Latvijas valstij un izdziedātu spēka dziesmas Latvijai, stiprinot tautas un valsts Neatkarību. [2018.gada 1. Maijā tiks publiskota digitālā karte, kurā būs iespēja redzēt visas ugunskuru iedegšanas vietas].


Pasākuma gaita

20.30 – Pulcēšanās. Ugunskura iekārtošana. Katrs akcijas dalībniek aicināts līdzi nest savu malkas pagalīti, lai ar savu nesumu stirpinātu kopīgo uguni.

21.00 – 21.30 Ugunskuru iedegšana.

21.30 – Pie visiem ugunskuriem apkārt Latvijai kopīgi tiek dziedātas spēka dziesmas Latvijai.

22.00 – Latvijas valsts himna

Turpinājums pie ugunskuriem savā gaitā: 21. Jūnijs izsenis tiek svinēts kā īsāka nakts – Jāņi, aicinām ikvienu piedzīvot īsākās nakts burvību un turpināt svinēt šo mirkli ar dziesmām, dejām un rotaļām.

Ugunskuru iedegšana 2018. gada 21. jūnijā, vijoties ar kopīgu dziesmu dziedāšanu, stiprina latvisko identitāti caur mūsu senču tradīciju, nodrošinot tautas ilgtspējību un piederību Latvijas valstij, dodot spēku latviešu tautai dzīvot cauri laikiem.


Papildus informācija:

Inese Krūze
T: 29289859
E-pasts: fonds1836@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/1836lv/
Dziesmu grāmatu aplūko šeit!


Ieceri realizē:
Fonds 1836
www.1836.lv