Izgaismo Latviju

Izgaismo Latviju

Iedegsim 2019. gada 21. jūnijā ugunskurus visapkārt Latvijai.

Vasaras saulgriežu jeb Jāņu svinēšanas sākumi sniedzas tālā pagātnē. Ugunskuru dedzināšana un citas rituālas padarīšanas bija ne tikai gadskārtu ieražu svarīga sastāvdaļa, bet spilgti apliecināja arī kosmiskās un zemes kārtības vienotību.

Saulgriežos, 21.jūnijā, katrs Latvijas iedzīvotājs ir aicināts pulcēties pie Saulgriežu ugunskuriem turpinot, 2018. gadā aizsākto akciju Izgaismo Latviju, kuras ietvaros fonds 1836 dāvāja Latvijai tās 100gadē 1836km garo tūrisma ceļu apkārt Latvijas robežai – ieverot katra gājēja noietos soļus un labās domas, kas vienkopus saplūdušas šajā ceļā. (Kopš 2016. gada fonds 1836 kopā ar ceļabiedriem – Latvijas iedzīvotājiem un viesiem iet apkārt Latvijai to apmīļojot un apceļojot).

Izgaismo Latviju ir aicinājums vienoties Latviešu tautai
kopīgā rīcībā, stiprinot Latvijas valsti, tās robežu un
savstarpējo sadarbību.

Ugunskuru iedegšanu 21. jūnijā ir apliecinājums Latviešu tautas spēkam dzīvot cauri laikiem.

Ugunskuru iedegšana vīsies ar kopīgu dziesmu dziedāšanu,
ceļot Latviešu tautu caur mūsu senču tradīciju, stiprinot
latvisko identitāti un piederību Latvijas valstij.

Iededz savu ugunskuru kopā ar savu saimi, dzimtu, kopienu vai pulcējies pie svētku ugunskuriem viscaur Latvijā.

Ar ugusnkura vietām, kuros tiek svinēti Saulgrieži vari iepazīties Latvisko notikumu kartē:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1GtgKqO4XZI7g89Krpl-citJs2Fo&ll=56.984410318363196%2C23.967458048291064&z=6

Aicinām savlaicīgi iesūtīt Saulgriežu norises vietas, lai tās būtu iespēja publicēt kartē: info@latviskadziveszina.lv

Share